MediaAnimeEpisodiosMangaCapítulosPersonajesPersonajes PrincipalesTakumi TsuzukiFumino SerizawaNozomi KiriyaChise UmenomoriPersonajes SecundariosOtome TsuzukiIeyasu KikuchiDaigoro KoyaKanae NarukoKaho ChikumaenMásLugaresMúsicaTema de aperturaTema de cierreStaffTomohiro MatsuKentaro YabukiActores de voz